Về NIC

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)

Hạt nhân cho việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế

Tiên phong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ thành lập ngày 02/10/2019 với chức năng hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học và công nghệ.

Đóng vai trò tiên phong xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc, Trung tâm cung cấp cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chú trọng đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, nghiên cứu phát triển và thương mại hóa công nghệ trong một môi trường thử nghiệm thể chế thuận lợi, nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Các lĩnh vực trọng tâm
 • Nhà máy thông minh
  Nhà máy thông minh
 • Thành phố thông minh
  Thành phố thông minh
 • Công nghệ hydrogen
  Công nghệ hydrogen
 • Công nghiệp bán dẫn
  Công nghiệp bán dẫn
 • Công nghệ môi trường
  Công nghệ môi trường
 • Công nghệ y tế
  Công nghệ y tế
 • Truyền thông số
  Truyền thông số
 • An ninh mạng
  An ninh mạng
Đăng ký ngay
 • image
  Trở thành đối tác
  Đồng hành cùng chúng tôi để hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
 • image
  Sử dụng các dịch vụ tích hợp
  Cung cấp các dịch vụ liên quan đến không gian làm việc chung, phòng lab, không gian sự kiện và triển lãm
Đăng ký nhận bản tin
Để không bỏ lỡ những kiến thức, thông tin mới nhất về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam